Maminky v Třešti, kterým se dosud nedařilo umístit dítě do místní mateřské školy, si mohou oddychnout. Krajská hygienická stanice tento týden udělila třešťské mateřské škole na jeden rok výjimku, takže od září může  v prostorách základní školy na ulici Josefa Hory otevřít třídu navíc. Tyto prostory už v minulosti školka prověřila, před několika lety zde totiž také dočasně třída fungovala.

V Třešti letos přišlo k zápisu 68 dětí, ale z kapacitních důvodů jich mohlo být přijato pouze 50. Několik maminek proto sepsalo petici, ve které volaly po trvalém vyřešení problému.

„Petice se 120 podpisy se začátkem týdne dostala na jednání zastupitelstva. Už jsem mluvila i se starostou, který mi sdělil, že nám otevřou třídu v základní škole, což je pro tuto chvíli dobré řešení," sdělila spokojeně iniciátorka petice Miluše Navrkalová.

Zároveň ovšem upozornila, že jde o výjimku na jeden rok, takže město bude muset ještě pracovat na nalezení trvalého řešení.

Osmá třída

I starosta Třeště Vladislav Hynk si uvědomuje, že stávající rozšíření školky ze sedmi na osm tříd bude muset být do budoucna standardem. „Podíváme se na nemovitosti, které město vlastní, a budeme hledat místo ještě pro jednu třídu školky. Tu potom regulérně vybavíme tak, aby odpovídala hygienickým parametrům," vysvětlil další postup při hledání řešení starosta Hynk.

Podle demografické křivky se v Třešti narodí ročně mezi padesáti až sedmdesáti dětmi. Za to, že se letos na osmnáct dětí nedostalo, mohou částečně ale také odklady. „Zaznamenali jsme letos patnáct odkladů, což je poměrně vysoké číslo," doplnil starosta.

Řešením by se tak do budoucna nabízelo například zřízení přípravné třídy. Tedy jakýsi předstupeň první třídy, který je vhodný právě pro děti s odkladem. „Na schůzce se starostou jsme se bavili, že by zřízení přípravné třídy mohlo být jedním z řešení," potvrdila maminka Miluše Navrkalová.

Do mateřské školy v Třešti, která má šest tříd na Luční ulici a jednu na Barvířské ulici, se hlásí děti také z okolních vesnic. V letošním roce především z Růžené, Jezdovic a Panenské Rozsíčky.