Určena jsou pro studenty třetích a vyšších ročníků lékařských fakult se sídlem v České republice. „Důvodem je snaha řešit budoucí personální situaci v krajských nemocnicích. Kraj Vysočina je připraven studentům medicíny přispět během studia až 200 tisíc korun za to, že budou po skončení studia pracovat v našich krajských zdravotnických zařízeních," sdělil náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.

Stipendia Kraje Vysočina mají už od nového akademického roku motivovat mediky, kteří úspěšně ukončili nejméně druhý ročník lékařské fakulty, k budoucímu působení v nemocnicích Kraje Vysočina. Upřednostňovány jsou obory v oblasti akutní lůžkové péče vyjádřené prohlášením budoucího zaměstnavatele, se kterými uzavře medik budoucí pracovní smlouvu, nebo obory zaměřené na oblast následné lůžkové péče a dlouhodobé lůžkové péče. „Stipendium je stanoveno ve výši 50 tisíc korun pro akademický rok. Může být poskytováno po dobu standardní délky studia a žadatel se zavazuje vykonávat u vybrané nemocnice zřizované Krajem Vysočina povolání tolik let, na kolik mu bylo poskytnuto stipendium," vysvětlil podmínky podpory Vladimír Novotný.

V prvním roce je hejtmanství na tato stipendia pro mediky připraveno uvolnit asi jeden milion korun. Dalšími kroky Kraje Vysočina při stabilizaci současného i budoucího personálního obsazení odborných pozic je podle hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka diskuse nad programem podpory lékařů pro získání atestací a s tím související zohlednění hodnocení lékařů, kteří tvoří zázemí pro vzdělávání nové generace.