V Polné se však rozjela vlna kritiky, kde lidé k tomuto záměru vznesli spoustu připomínek. Projekt tak zřejmě nakonec dostane úplně jinou podobu. „Minulý týden jsem se dozvěděl, že se má na zastupitelstvu projednávat tento projekt, který vzešel z iniciativy úředníků, a ne obyvatel města. Hned po jeho zveřejnění se objevilo několik věcných připomínek. A také se přišlo na to, že v prostoru rybníka Peklo je vlastně těžko realizovatelný. Vadí mi hlavně to, že se tento záměr pořádně neprodebatoval s obyvateli města," řekl polenský zastupitel Ivan Klusáček.

V pondělí se mělo původně na zasedání zastupitelstva rozhodnout o tom, zda město požádá na tento projekt o dotace z Evropské unie. „Tím, že věci nabraly tento vývoj, je jasné, že o dotace nyní žádat nebudeme. Je pravda, že tato záležitost nebyla dostatečně prodiskutována s obyvateli města. Projektem se budeme zabývat i nadále, ale budeme spíše hledat vhodnější lokalitu, než je rybník Peklo," uvedl polenský starosta Jindřich Skočdopole.

Rybník Peklo, který kvůli enormnímu výskytu sinic není vhodný ke koupání, se měl proměnit v přírodní koupací biotop. Co to znamená? Přímo do rybníka měl být vsazen bazén pro koupání o ploše necelého čtvrt hektaru. Tato koupací nádrž měla být doplněna další, čistící, vodotěsnou nádrží. Voda z koupací nádrže se měla přečerpávat do osazené čistící nádrže a potrubím by se zpět vracela do nádrže koupací.

V okolí rybníka Peklo pak měla vzniknout naučná poznávací stezka a proměnou měl projít i nedaleký letní amfiteátr. „Přišlo se na to, že provoz biotopu byl byl velmi drahý. U této lokality také chybí dostatečný počet parkovacích míst. Amfiteátr měl být rozčleněn na několik stanovišť. Tím by ale Polná přišla o jediný prostor ve městě, kam se vejde i několik tisíc lidí," doplnil Skočdopole.

Celý projekt by vyšel odhadem na dvacet až třicet milionů korun.

ZUZANA MUSILOVÁ