V těchto týdnech tedy na mnoha místech ve městě mohou Jihlavané potkat dřevorubce. „Ve všech případech jde o opodstatněné zásahy. V některých případech se jedná o pěstební probírky. V místech, kde je to z prostorových důvodů možné, počítáme s realizací náhradních výsadeb," řekla vedoucí oddělení služeb v životním prostředí Magistrátu města Jihlavy Martina Gregorová.

Stromy ke kácení město vybírá na základě vlastních šetření úřadu, na základě výstupů z inventarizace zeleně, nebo na základě podnětů veřejnosti. Město, stejně jako každý vlastník stromu, musí mít podle zákona ke kácení dřevin vyřízené povolení od orgánu ochrany přírody. V roce 2012 se celková částka za kácení stromů vyšplhala na 1,9 milionu korun, letos jsou na tuto činnost plánovány dva miliony korun.

Příklady kácení a probírek v Jihlavě:
Legio park – kácení provozně nebezpečných stromů, kácení odumírajících jehličnanů napadených kůrovcem, pěstební probírka nevhodných nebo nahusto nasazených mladších stromů
Zborná – dokácení 11 smrků na hrázi bývalého rybníku (na podzim již proběhlo vykácení porostu zbytku hráze, který je vedený jako les, v současnosti probíhá převod na ostatní plochu – zeleň) po dokončení převodu bude realizována náhradní výsadba
Před ZŠ Demlova -2x borovice černá – tlaková vidlice, vyvrací se
Na rohu ulic Humpolecká x Okrajová – napaden dřevokaznou houbou
Okolí domu Březinova 115 – jalovce, borovice černá 3x