Město Jihlava aktuálně vymáhá prostřednictvím soudních exekutorů pohledávky za téměř jednatřicet milionů korun od 1210 osob. Milostivé léto je příležitost tuto sumu snížit. „Je to šance, jak se zbavit některých exekucí tím, že dlužník zaplatí původní dluh navýšený pouze o náhradu nákladů exekutorovi ve výši 1815 korun,“ uvedla Lucie Maxová z jihlavského magistrátu. „Stát dlužníkovi odpustí veškeré příslušenství uhrazené jistiny, jako jsou sankce, úroky z prodlení, penále a další náklady,“ dodala.

Dlužník musí o tom, že využije Milostivého léta, informovat soudního exekutora. „Pokud nemá dotyčný přehled o svých dluzích, je vhodné si pořídit výpis z registru exekucí. Ze záznamu mimo jiné člověk zjistí i kontakt na exekutora, na kterého se může obrátit právě s žádostí o vyčíslení nesplacené jistiny,“ poradila Maxová.

Vizualizace Horácké arény.
Diskuze o Horácké multifukční aréně: Musíme začít co nejdříve, shodli se

Vedoucí ekonomického odboru města Jan Jaroš však očekává, že zájem o Milostivé léto bude mizivý. Důvody jsou malý zájem v loňském roce a dopady současné inflace. Navíc v případě města jde většinou a pokuty a místní poplatky, tam žádné další navýšení nebývá. „Během loňské akce Milostivé léto dlužníci uhradili městu na jistinách sedm set padesát tisíc korun, osvobozeni byli od placení příslušenství ve výši milion pět sed devadesát tisíc korun,“ uzavřela Maxová.