V očích řidičů odjinud se zdá, že silnice na Vysočině jsou třeba i v lepším stavu než v jiných regionech. I to mimo jiné naznačil v rozhovoru pro Deník Libor Joukl (ČSSD), náměstek hejtmana Vysočiny pro oblast dopravy a majetku kraje.

Jak se vám osobně jezdí po silnicích na Vysočině?
Dobře. V současné době sice na mnoha místech probíhají opravy, přistupuji k nim ale s vidinou toho, že po uzavírce bude silnice opravená a bezpečná.

Často se stává, že lidé nadávají, jak jsou silnice špatné. Myslíte, že Vysočina má opravdu v porovnání s ostatními regiony v Česku tak špatný stav komunikací, nebo jde jen o nekritické hodnocení některých řidičů?
Když přijedu do sousedních krajů, často mi kolegové říkají, kolik silnic se nám daří opravit či vylepšit. V cizích očích dostává všechna naše práce na krajských silnicích další pozitivní rozměr.

Pro letošní rok je například v krajském rozpočtu v kapitole sedm silnice: investice v dopravě vyčleněna částka 118 milionů korun. Je ale zřejmé, že to nebude stačit. Kolik by asi tak musel kraj investovat v jednom roce, aby byly všechny silnice v perfektním stavu?
Vedle vámi zmiňovaných prostředků je třeba ještě připočítat zdroje, které má k dispozici na celoplošné výspravy silnic a mostů Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, dále peníze z EU a dotace z přeshraniční spolupráce s Rakouskem. Díky vícezdrojovému financování se podaří opravit a modernizovat krajské silnice za přibližně 750 milionů korun. Pokud bychom opravdu měli možnost docílit ideálního stavu všech krajských silnic II. a III. třídy včetně mostů, pak bychom po dobu minimálně deseti let do oprav museli investovat nejméně 950 milionů vlastních peněz. V této sumě ale nejsou započítány stavby nových silnic a obchvatů, na které čerpáme dotace z EU.

Rozpočty krajů by si i v této souvislosti určitě zasloužily lepší přísun peněz od státu prostřednictvím rozpočtového určení daní (RUD), kde by se přidalo krajům, stejně jako se naposledy upravovalo RUD pro obce. Kolik byste navrhoval krajům přidat oproti současnému stavu?
Pokud si můžu říci, pak minimálně jednu miliardu korun na opravy a modernizace silnic pro Kraj Vysočina.

Viděl byste jako reálné, že byste se v rámci asociace krajů domluvili a jedno ze zastupitelstev krajů by předložilo návrh zákona o změně RUD pro kraje?
Není příliš vhodná doba na otevírání tématu rozpočtové určení daní. Teď jsme v době, kdy je populární škrtat, to znamená, že kraje by na tom mohly být i hůře.

Na závěr ještě jedna otázka. Kde vidíte největší potíže při jednání s ústředními orgány státu, co se týká dopravy oprav silnic, výstavba nových silničních úseků a tak dále?
Bobříka mlčení drží Ministerstvo dopravy. Na druhou stranu například na spolupráci s krajským Ředitelstvím silnic a dálnic v Jihlavě si nemohu stěžovat, stejně jako na spolupráci s jeho generálním ředitelstvím.