Svědčí o tom většina obsazených termínů několika letních táborů na Jihlavsku a téměř vyprodaný příměstský tábor, který pořádá Dům dětí a mládeže v Jihlavě.

Zájem o to strávit léto v kolektivu mezi vrstevníky jinak než ve školních lavicích je obrovský. Potvrzuje to i Vilibald Prokop, ředitel jihlavského Domu dětí a mládeže (DDM): „Příměstské tábory jsou většinou velmi rychle vyprodané. U letních táborů mimo Jihlavu je sice tempo vyprodávání jednotlivých běhů pomalejší, ale obsazují se postupně také."

Nabídku letošních táborů DDM Jihlava vyvěsil na svých internetových stránkách před necelým měsícem a půl. A téměř všech sedm turnusů příměstských táborů je už teď vyprodáno. Jenom na třetím termínu od 20. do 24. července zůstalo několik posledních volných míst. O zvětšování kapacity jednotlivých turnusů letních táborů se podle ředitele DDM Vilibalda Prokopa prozatím neuvažuje. „Navyšovat místa na našich táborech v současnosti nechceme. Nemáme už totiž dostatečnou kapacitu a při větším počtu dětí bychom nedokázali zajistit vyhovující ubytování a hygienické podmínky," informoval Prokop.

Spousta dětí jezdí na tábory opakovaně. Výjimkou ale nejsou ani táborníci noví, kteří jedou úplně poprvé. „Někdo, kdo na tábory jezdí, o tom řekne svému kamarádovi, který potom vyrazí se stálým táborníkem na další ročník. Občas se ale objevují i nové děti, které jedou na tábor úplně poprvé a bez kamarádů. Chtějí víceméně zkusit, jak se jim na táboře bude líbit," informoval Prokop. To, že děti se na tábory vracejí, potvrzuje i Andrea Dopitová, hlavní vedoucí letního tábora, který pořádá Okresní sdružení hasičů: „Tři čtvrtiny účastníků s námi jezdí na tábory už delší dobu. I většina vedoucích a instruktorů jsou bývalí táborníci."

Obsazený do posledního místa je i tradiční Astronomický tábor, který v letošním roce proběhne v termínu od 22. července do 2. srpna na Hájence Černé lesy u Brtnice. Organizátoři nové přihlášky nepřijímají, berou pouze náhradníky. Naplněná kapacita je i na několika turnusech táborů, které pořádá polenský Dům dětí a mládeže.

Na Jihlavsku se najdou i tábory, které malé zájemce o dobrodružství ještě shánějí. Volná místa má například čtrnáctidenní letní Indiánský tábor, který pořádají hasiči. „Tábor máme zatím z poloviny obsazený. Kapacita našeho tábora je čtyřicet až padesát dětí," uvedla Andrea Dopitová, hlavní vedoucí tábora.

MICHAELA ČERNÁ