Letošním tématem jedenácté mezinárodní konference s názvem Aktuální problémy cestovního ruchu bude místní bohatství a cestovní ruch. Přijet do Jihlavy má i prezidentka Světové federace asociací průvodců cestovního ruchu Felicitas Wressnig.

„Jihlavská mezinárodní konference se za dobu své existence stala tradiční akcí, na které se setkávají osobnosti, které působí v různých oblastech oboru cestovní ruch. Přístupná je také studentům. Již šestým rokem je součástí konference studentská sekce, v níž prezentují své projekty studenti bakalářských a magisterských oborů vysokých škol, studenti doktorských programů, ale také týmy ze středních škol zaměřených 
na cestovní ruch," uvedla Eva Janoušková, vedoucí Katedry cestovního ruchu Vysoké školy polytechnické Jihlava. Mezi více než stovkou přihlášených účastníků konference jsou zástupci vysokých škol, veřejné sféry i podnikatelů 
v cestovním ruchu z Česku 
i ze zahraničí.

„V rámci plenárního zasedání přednese svůj příspěvek například generální ředitelka agentury CzechTourism Monika Palatková, dále prezidentka Světové federace asociací průvodců cestovního ruchu Felicitas Wressnig nebo Terry Stevens, profesor britské Swansea University. Mezi zahraničními hosty jsou zástupci partnerských vysokých škol i odborníků z praxe především z Polska, Rakouska a Slovenska," dodala Janoušková.

Na druhý den konference je pro účastníky připravena terénní exkurze do Centra Eden v Bystřici nad Pernštejnem.
Konference proběhne pod záštitou ministryně pro místní rozvoj České republiky, hejtmana Kraje Vysočina 
a primátora statutárního města Jihlavy.