Památkáři z Národního památkového ústavu (NPÚ) v Telči už měli připomínky v době, kdy se kruhový objezd v místě vykostkované křižovatky plánoval. Okružní křižovatka byla odsouhlasena a památkáři prosadili, aby byl použitý povrch v souladu s historickým jádrem města, což splňuje právě dlažba. Vlastníkem komunikace je Kraj Vysočina, kde aktuálně zjišťují, zda by se nenašla nějaká jiná možnost.

V současné době se řeší ještě jedna změna na telčských silnicích, která bude nejen lidi ve městě hodně zajímat. Je to rekonstrukce Jihlavské ulice a nový kruhový objezd na křižovatce s Batelovskou ulicí.

„Okružní křižovatka Na Hrázi je menšího poloměru z důvodu stísněných poměrů a má dlážděný kryt v celé ploše. Zejména tyto dva důvody jsou zdrojem neustálých poruch zádlažby. Silničáři musejí několikrát ročně dosypávat spáry mezi kostkami, aby nedocházelo k jejich uvolňování, které způsobuje zejména průjezd těžkých nákladních vozidel. Rovněž dochází k takzvaném sedání dlažby a vytváření nerovnostem povrchu,“ popsala situaci mluvčí Krajského úřadu Kraje Vysočina Jitka Svatošová. A doplnila, že po vyjádření památkářů na kraji v současné prověřuje případné využití jiných materiálů.

Telčští památkáři zdůrazňují, že jiné řešení než to stávající není možné. Znovu se tak po letech otevřel starý spor. Už v době, kdy město rozhodovalo o vybudování kruhového objezdu na křižovatce Na Hrázi, Hradecká a 9. května, totiž vyjádřili svůj se záměrem jasný nesouhlas. Poté, co město dalo kruhovému objezdu zelenou, vymínili si, aby jeho podoba odpovídala historické lokalitě města na Seznamu UNESCO a nový prvek splynul se svými okolím a nestal se nežádoucí dominantou.

Jednou z podmínek pak bylo právě celkové zadláždění. Dále doporučovali vyřešení dalších detailů, jako jsou litinové poklopy kanalizace nebo přechody pro chodce z jinak vyskládaných nebo probarvených kamenů.

„Co se týče materiálu, NPÚ se vyjádřil pro celkové zadláždění malé okružní křižovatky za použití tradičních materiálů. Tak je alespoň částečně zakomponován novodobý prvek, jakým bezpochyby okružní křižovatka je, do rámce městské památkové rezervace. Žádný jiný povrchový materiál není z hlediska památkové péče přípustný – pro stavební činnost v památkové rezervaci mohou být provedeny terénní úpravy pouze s ohledem k památkové povaze rezervace,“ sdělila mluvčí telčského pracoviště NPÚ Ilona Ampapová.

Podle telčského starosty byl kruhový objezd tou nejlepší a nejbezpečnější variantou, jež zajistil bezproblémové přecházení chodců a plynulý provoz aut. „Nynější provoz potvrzuje, že to řešení je správné. Ono se totiž rychle zapomnělo, že u staré křižovatky nebyly výjimkou fronty aut až k bráně na náměstí a chodci kličkující mezi auty. A že i na staré křižovatce měly problém kamiony,“ řekl k tomu Roman Fabeš.

Novinka se chystá na na Jihlavské ulici, kde se plánuje rekonstrukce silnice. „V současné době běží výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace rekonstrukce silnice II/406 v průtahu Telčí od začátku obce ve směru od Jihlavy po křižovatku se silnicí I/23. Jedná se o společnou investici Kraje Vysočina a Města Telč. Na základě návrhu města bude na stávající stykové křižovatce se silnicí II/112 navržena okružní křižovatka. Hlavním důvodem je zklidnění dopravy při vjezdu do města,“ potvrdila Jitka Svatošová.

Jak uvedl telčský starosta, jedná se o další problematickou křižovatku ve městě. Je tam potřeba zajistit bezpečné přecházení chodců, bezpečné odbočení na Batelov a zpomalit auta přijíždějící od Jihlavy. „Když se začalo diskutovat o této akci, město nechalo zpracovat studii možného řešení. Varianty byly projednány i s vlastníky nemovitostí, jichž by se to dotklo. A zazněl jednoznačný požadavek na kruhový objezd,“ dodal Fabeš.