Místo času, který by mohli strávit na poli nebo péčí o svoje hospodářská zvířata, čeká zemědělce více byrokratických povinností. Vláda má totiž schválit nové nařízení ohledně získávání dotací v zemědělství, které obnáší více papírování a složitější získávání dotací.

Farmáři z Vysočiny i zemědělci z celé republiky mají tento týden poslední možnost, aby se proti některému z návrhů vlády ohradili.

Přísnější pravidla dotačního systému souvisí především s opatřením ohledně hospodaření na orné půdě.

„Dotační systém ekologického zemědělství velmi úzce souvisí s opatřeními péče o louky a pastviny, kde jsou navržena také přísnější pravidla. Ministerstvo zemědělství dlouhou dobu taky deklarovalo vyšší podporu chovu hospodářských zvířat, ale ve finále fungují dotační limity bohužel opačně," informoval Tomáš Klejzar, poradce jihlavské Biofarmy Sasov.

Na novou vyhlášku zareagoval i Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO, který normu považuje za příliš svazující. „Nelíbí se nám, že nová vyhláška kompletně upravuje podmínky pro zemědělce, " informovala Kateřina Nesrstová, manažerka zmíněného ekologického svazu.

Nová pravidla totiž výrazně upravují to, za jakých podmínek zemědělci můžou žádat o dotace.

„Pokud chce jít zemědělec svou cestou a pěstovat něco netradičního, bude to mít podstatně těžší. Nová legislativa totiž upravuje, jaké druhy ovoce, zeleniny a dalších plodin jsou preferovány. Na jaké konkrétní plodiny se dotace vztahují," uvedla Nesrstová.

Pokud se tedy zemědělec rozhodne zaexperimentovat, finanční podpory se nemusí dočkat. „Tenhle přístup jasně omezuje svobodné podnikání. Máte totiž jasně dané, co byste de facto měli pěstovat," zdůraznila Kateřina Nesrstová.

A jak vnímají změny biozemědělci? „Naši Biofarmu Sasov, která se kromě rostlinné výroby specializuje na ekologický chov prasat a masného skotu, to až na složitější administrativu moc neovlivní. Závažnější problém budou mít ale zelináři a sadaři a také chovatelé skotu na mléko," uvedl Klejzar.

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců se na základě zveřejněných pravidel rozhodl, že vyzve všechny ekologické zemědělce k tomu, aby vznesli své námitky k připravovanému schválení nařízení.

„Uvítáme širší zapojení do odborné debaty nad připomínkami, neboť praxe jednotlivých, zejména ekologických, zemědělských podniků a farem je velmi různorodá," řekl Zdeněk Perlinger, předseda Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO.

MICHAELA ČERNÁ