Zájem projevilo Muzeum Vysočiny Jihlava, jehož pobočka se v současné době dočasně nachází v Univerzitním centru Telč na náměstí, a instituce tak hledá nové místo, kde zakotví. Část prostor v domově pro seniory by mohly využívat také místní spolky. Budovy je ale třeba přizpůsobit novým podmínkám.

Nápad s muzeem nyní začíná mít jasnější obrysy. Ve spolupráci s dolnorakouskou obcí Liebenau nyní v Telči vzniká projekt přeshraniční spolupráce, kde by se ukázala místní příroda, hlavně rašeliniště. Pokud se vše podaří dotáhnout do konce, mají se turisté na co těšit.

„V prostorách domova na Starém Městě vznikne expozice přírody našeho regionu a přednáškový sál s výstavními prostory a zázemím pro muzeum. Z Telče přes Vanov do Řásné povede přírodní stezka pro pěší a cyklisty se zaměřením na rašeliniště u rybník Vlček, Smrk a Velkopařezitý. A zmapujeme i další významná rašeliniště na tomto území. Zapojíme školy, vědecké instituce, ale i veřejnost,“ sdělil telčský starosta Roman Fabeš.