Sdružení vzniklo na sklonku loňského roku, nyní začíná bilancovat první rok své činnosti.

Parta lidí, kteří se při ochraně přírody už dříve zaměřovali na ochranu a péči mokřadních biotopů, se dala dohromady na základě právě postupné dřívější specializace. Nové občanské sdružení tak rozhodně nezačínalo od nuly. „Historie naší činnosti je mnohem delší, dříve probíhala pod záštitou Českého svazu ochránců přírody a Ornitologické společnosti," připomenul předseda sdružení Mokřady – ochrana a management (M-OAM) Jan Dvořák.

Nové sdružení začínalo tedy například s čerstvě získanou cenou ze soutěže Skutek roku 2011, kterou mu za dřívější činnost organizovanou pod záštitou svých předchůdců udělil Kraj Vysočina.

V jasně zvolené a vymezené oblasti ochrany přírody sdružení M-OAM vlastně pokračovalo. „Hlavním důvodem naší činnosti je naprostá devastace a degradace mokřadů za posledních šedesát let, tedy v poválečném období," poukázal na zásadní historický faktor Dvořák.

Vlivem rozšiřování zástavby a ploch orné půdy byla v minulých desetiletích většina mokřadů buď přímo fyzicky zlikvidována, nebo silně narušena meliorací. Daň si vybrala i masivní chemizace 
v zemědělství. „V současnosti jsou v naší krajině fragmenty mokřadních biotopů," konstatoval předseda sdružení M-OAM.

Podle Dvořáka ale ani v současnosti, po návratu k soukromému hospodaření v zemědělství, nemají bez pomoci ochránců přírody mokřady šanci na svou automatickou obnovu. „Nešvarem posledních let je neúnosné budování velkého množství rybníků," upřesnil.

Specializovaní ochránci přírody v mladém sdružení se ale nevěnují obnově mokřadů samoúčelně. Mokřady totiž vytvářejí ideální podmínky pro celou paletu organismů, jako jsou obojživelníci, motýli, brouci, vlhkomilné rostliny a celá řada dalších druhů. 
A právě kvůli nim má práce 
v mokřadech svůj hlavní význam.

Občanské sdružení M-OAM už za první rok své činnosti navázalo kontakty s důležitými partnery. „Zejména s městem Jihlava je naše spolupráce na vysoké úrovni," ocenil Dvořák.

Neméně významná je pro sdružení podpora Nadací Partnerství, které díky spolupráci se sponzory poskytuje 
i přímou podporu.