Fórum mladých aneb Desatero problémů města Jihlavy očima žáků základních škol nabídlo netradiční pohled na život v krajském městě. „Cílem akce je zjistit oblíbené aktivity mladých, kde tráví svůj volný čas a v čem spatřují hlavní problémy města,“ uvedl mluvčí radnice Radek Tulis k akci, kterou pořádá projekt Zdravé město Jihlava.

Téměř stovka žáků z deseti jihlavských základních a tří středních škol během Fóra mladých označila za nejlepší akci Vysočina Fest. Paradoxně hned vedle amfiteátru, kde se festival koná, jsou hradby. Bezpečí na nich po setmění je podle mladých naopak velký problém.

Mladí také dávali najevo, jak se jim líbí konkrétní části krajského města. „Podle pocitové mapy je oblíbeným místem mladých lokalita podél řeky Jihlavy a Jihlávky, také zimní stadion a Smetanovy sady. Nelíbí se jim u Prioru, na dolním Masarykově náměstí a u City parku,“ dodal Tulis.

Je potěšitelné, že zájem o Fórum mladých u žáků základních škol roste, letos opět přišlo o něco více dětí. „Jsou aktivní, šikovní a k problémům se dokážou věcně vyjádřit. Na fórum se předem připravují a o tématech ve škole před konáním diskutují,“ uvedla Soňa Krátká ze Zdravého města.

Problémy popsané Fórem mladých budou v následujících dnech ověřeny anketou na jihlavských školách. Výsledky dostane vedení města, které podle nich zpracuje Plán zdraví a kvality mládeže. Ten pak již přinese konkrétní opatření a aktivity u jednotlivých problémů.