„V únoru nejsou ještě plánovány žádné práce související s modernizací dálnice D1. Připravuje se veškerá dokumentace. Provoz na dálnici je veden bez omezení, pouze někde je rychlost snížena na 110 kilometrů za hodinu," sdělil mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Zahájení prací se plánuje v průběhu března na úsecích Šternov - Psáře, Loket - Hořice, Větrný Jeníkov - Jihlava a Lhotka - Velká Bíteš. „Nejprve budou provedeny opravy silnice po zimě a dále dokončeny některé dílčí práce, jako přejezdy středního dělicího pásu, dokončení prací ve středním dělicím pásu na úseku Šternov - Psáře a na provizorním rozšíření mostu 05-202," vysvětlil generální ředitel ŘSD Pavel Kočica. Masivní zahájení prací je v plánu od dubna, kdy by měla začít na úsecích Šternov - Psáře, Loket - Hořice a Větrný Jeníkov - Jihlava modernizace pravé poloviny dálnice, tedy směr Brno. Provoz bude veden v režimu 2+2 v jednom jízdním pásu. „Vzhledem k tomu, že protisměrný provoz bude oddělen mobilními svodidly, bude po dobu pokládky těchto svodidel, která se předpokládá po dobu jednoho týdne, provoz sveden v jednom směru do jednoho pruhu. Provoz ve dvou pruzích po dobu pokládky svodidel nelze zachovat kvůli ochraně pracovníků osazujících svodidla," doplnil Studecký. Na úseku Lhotka - Velká Bíteš budou práce na jaře pokračovat pracemi na dokončení provizorního rozšíření a následně ve středním dělicím pásu kanalizace a kabelizace.

Vypadá to, že se práce na tomto úseku oproti původnímu plánu pozdrží až o 230 dnů. Stavební společnost nyní žádá o prodloužení harmonogramu stavby. Důvodem je problém se zpevněním podloží, který se táhne od loňského roku a firma jej bude řešit i letos.

Vedle těchto čtyř úseků se letos plánuje začít na třech nových: Hvězdonice - Ostředek, Měřín - Velké Meziříčí západ a Ostrovačice - Kývalka. Na úseky Hvězdonice - Ostředek a Měřín - Velké Meziříčí západ již vydalo Ministerstvo dopravy stavební povolení. Výběrová řízení začnou asi na přelomu března a dubna. Pokud vše půjde dobře, mohlo by se letos pracovat až na sedmi úsecích dálnice.

ZUZANA MUSILOVÁ