"Černá smrt" městečko na Jihlavsku postihla několikrát, nejvíce obětí si však vybrala v roce 1715. Epidemie se přestala šířit na den sv. Rocha a lidé slíbili, že tomuto patronovi budou každoročně vzdávat dík, řekla starostka Miroslava Švaříčková.

Od 18. století se ve městě každoročně konalo církevní děkovné procesí. Od roku 1926 se k němu přidal historický morový průvod. V novodobé historii se letos konal podvacáté, naposledy před pěti lety. Radnice chce podle starostky unikátní průvod nominovat na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR.

V 09:30 se dnes ze zámku na návrší na svou pouť městem za zvuků fanfár, zvonů a bubnů vydal početný průvod historických postav v čele s ceremoniářem a zbrojnoši. Mezi špalíry obyvatel kráčeli představitelé města v čele s rychtářem, zástupci cechů, ponocní, dragouni, kat a jeho pomocníci se svými nástroji, ale také skupina mnichů v čele s opatem. Uprostřed něj pak alegorická postava moru zahalená v černém hávu, obklopená čtyřmi pážaty nesoucími na sametových polštářích lebku a kosti. Za nimi v tichém průvodu následovali lovci se psy, šlechtici s knížetem a kněžnou a fraucimorem i selský lid. Tisíce návštěvníků sledovalo celkem 250 postav.

Zároveň s morovým průvodem vyšel z farního kostela sv. Jakuba průvod církevní v čele s biskupem brněnským Vojtěchem Cikrlem, který se zastavil před sochou sv. Rocha před radnicí ke krátké bohoslužbě. Morem podle kronikáře při poslední epidemii onemocnělo 500 lidí a téměř dvě stě jich ve městě hlídaném vojskem za sedm měsíců zemřelo. Oba průvody pak společně došly k hornímu, zámeckému kostelu, kde se konala další bohoslužba.

Průvod byl dnes součástí Brtnické pouti, která začala v pátek. K jubileu morové epidemie vyšla také kniha Dany Novotné Mor v Brtnici 1715 a připomínají ji i výstavy na zámku a v kině. S poutí je spojena také řada dalších akcí, třeba odpolední promenádní koncert v klášterní zahradě.