V místě tak aktuálně zůstane jen zúžení a omezení rychlosti. „Konstrukce mostu je zatím v dobrém stavu, což ale neplatí pro krajní nosníky. Z toho důvodu je už nyní doprava svedena betonovými monobloky do středu vozovky a je zde snížená rychlost,“ vysvětlil radní pro oblast dopravy Jan Hyliš (ČSSD).

Most bude pod pečlivým dohledem, Hyliš by ho rád zrekonstruoval v nejbližších dvou letech. Podle hejtmana Jiřího Běhounka (ČSSD) by mohl být výhledově zprůjezdněn jen pro osobní dopravu. „Je to jedna z možností,“ zdůraznil.

Zakázku zrušili

Krajští radní zrušili výběrové řízení na dodavatele stavby poté, co jedna firma podala rozklad na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. „Museli jsme zakázku zrušit, protože nejsme schopni v době výluky SŽDC stavbu zrealizovat. Diskutujeme, jaká opatření přijmeme,“ nastínil hejtman.

Most totiž vede nad železniční tratí mezi Jihlavou a Veselím nad Lužnicí. Opravy je nutné koordinovat s dobou, kdy nebudou jezdit vlaky. Aktuálně se o tom jedná. „Potřebujeme výluku, abychom most zbourali. Pak tam můžou vlaky jezdit, a v další výluce postavíme piloty,“ uvedl hejtman.