Někteří se proto začínají obávat o to, aby měli do budoucna zajištěné místo, kde se budou moci o zvěř starat a kde budou mít možnost lovit.

Honební společenstva, která vlastní honební pozemky, totiž nemusí po vypršení nájemní smlouvy s myslivci uzavřít smlouvu novou. Takový černý scénář může v příštím roce ohrozit i některá myslivecká sdružení na Jihlavsku.

„V poslední době máme s majiteli honiteb vyhrocené vztahy, tak nevíme, jak to půjde dál," svěřil se s obavami jeden z myslivců, který si z pochopitelných důvodů nepřál být jmenován.

„Zatím je pověstný klid před bouří. Máme v Českomoravské myslivecké jednotě na okrese asi devět set myslivců a někteří se už začali zajímat o to, co se bude dít dál, až jim koncem března příštího roku vyprší nájemní smlouvy. Rozhodující slovo mají ovšem vlastníci honiteb, a do toho nám ze zákona nepřísluší zasahovat," vysvětlil předseda Josef Prokeš z okresního mysliveckého spolku. Na jihlavském okrese je v současnosti více než stovka honiteb. Zde všude se bude rozhodovat o dalším působení myslivců.

Černá zvěř

Podle předsedy nebude problém obnovit smlouvy na menších vesnicích, kde jsou dobré vztahy mezi organizacemi. Problémy mohou nastat například v lokalitách, kde dělá škodu černá zvěř. Tam je větší riziko, že se držitel honitby s myslivci na dalším postupu nedokáže domluvit.

„Vztah mezi majitelem honiteb a nájemcem by měl být partnerský, protože tam se lidé dokážou dohodnout. V zásadě se bude v příštím roce rozhodovat o tom, zda honitby zůstanou v takové podobě, jako jsou dnes, nebo dojde ke změnám. Pak by následoval poměrně složitý proces," dodal Prokeš.

Rozhodování o uznání honiteb, registraci honebních společenstev a další agendu má v okrese na starosti příslušný odbor životního prostředí v Jihlavě a Telči. Aby obnovování smluv mezi myslivci a držiteli honiteb proběhlo bez problémů, uspořádal jihlavský magistrát pro držitele honiteb seminář.

„Vysvětlili jsme jim, co všechno bude potřeba z hlediska právních předpisů po vypršení smluv udělat a doložit. V mnoha případech během deseti let došlo ke změně majetkoprávních vztahů, ubylo honebních pozemků, změnilo se složení výboru honebního společenstva a podobně," řekl vedoucí oddělení lesního hospodářství a myslivosti Milan Slavinger.

Honební společenstvo se musí rozhodnout, zda honitbu opět pronajme a za jakých podmínek. V současné době se průměrná cena za hektar na rok pohybuje od pěti do deseti korun, u honiteb Lesů České republiky jsou nájmy několikanásobně vyšší. Lesy ČR budou znovu vypisovat výběrová řízení. Přesto však Slavinger předpokládá, že k velkým změnám docházet nebude.