Správce komunikací prvních tříd na Jihlavsku ani na prahu roku 2014 nemá podrobnější informace k plánovanému rozšíření mýtného na všechny silnice prvních tříd.

Záměr, který by se týkal rozšíření mýtného pro kamiony a autobusy, schválila přesně před měsícem vláda. Podle představ vlády by k rozšíření mýtného mělo dojít po roce 2016, pro naplnění usnesení jsou ještě tři roky času. Pokud by došlo k jeho realizaci, tak by se na Jihlavsku týkalo dvou úseků silnic této třídy. Ve směru od severu na jih protíná okres silnice I/38, jižní částí Jihlavska vede od západu na východ silnice I/23.

Bližší informace k záměru nemají v současnosti ani na jihlavském pracovišti Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které má silnice prvních tříd na Vysočině ve správě. „O záměru víme jen to, co se objevilo v médiích. Očekáváme, že nás vedení ŘSD bude o dalším postupu informovat, že se včas dozvíme, jak se bude záměr aplikovat v praxi," uvedla ředitelka jihlavské správy ŘSD Marie Tesařová.

Podle ní by ale ŘSD nebylo organizací, která by vládní záměr přetavila do praxe. Realizace projektu by v první řadě byla na Ministerstvu dopravy.

Detaily záměru neznají v současnosti ani na ministerstvu, příprava projektu je stále ještě na počátku. Ministerstvo dopravy navíc připouští, že by se záměr uváděl do praxe postupně. „Víme, že z krajů zaznívají připomínky, aby rozšíření mýtného na silnice prvních tříd nezpůsobilo masivní přesun kamionové dopravy na silnice nižších tříd, tedy na krajské komunikace. Pokud se mýtné na silnicích prvních tříd bude zavádět, nechceme kraje z jednání vynechat," poznamenal mluvčí Ministerstva dopravy Martin Novák.

Ministerstvo naopak regiony uklidňuje. „Chceme postupovat i s ohledem na zájmy krajů i obcí, které by přesun kamionové dopravy mohl ohrozit," poznamenal mluvčí Ministerstva dopravy Martin Novák.

Na Jihlavsku se už elektronické mýtné vybírá, a to na dálničním přivaděči. „Zpoplatněný úsek měří 3,6 kilometru," připomenula Tesařová. V příslušné vyhlášce je úsek uváděn jako Jihlava-Bedřichov až Jihlava-západ.

V současnosti se mýtné vybírá na dálnicích, rychlostních silnicích a vybraných úsecích silnic první třídy. Jedním takovým úsekem je i zmíněný dálniční přivaděč.

Prosincové rozhodnutí kabinetu v demisi není zatím definitivní, konečné slovo má mít až nová vláda.