Obyvatelé této části města tedy musí počítat s omezeními, která podle informací z jihlavské radnice potrvají do 12. dubna.

„Práce spočívají v odfrézování povrchů, doplnění asfaltobetonového povrchu a provedení zálivek. O dopravním omezení bude zhotovitel informovat dopravním značením. Pro plynulost provedení těchto prací bude žádoucí značení respektovat a vozidla v ulicích nenechávat. Při frézování odlétávají úlomky, které mohou poškodit auta," předal informace od zhotovitele pracovník odboru rozvoje města jihlavského magistrátu Libor Urbanec.

Regenerace největšího jihlavského sídliště spočívá v úpravě a obnově veřejné zeleně, vytvoření zázemí pro volnočasové aktivity, řešení dopravní situace a parkování, vybudování a rekonstrukci chodníků. Součástí je také vybudování cyklostezky a cest pro pěší, řešení kontejnerových stání a vybudování dětských hřišť a sportovišť. Nové sportovní hřiště budou mít obyvatelé lokality v ulici Na Kopci. Rekonstrukce se dočkalo například také veřejné osvětlení. Nešlo si nevšimnout, že ze sídliště v průběhu revitalizace zmizely některé dřeviny i nevyhovující dětská hřiště.

Revitalizace se týká ulic Březinova, Demlova, Na Kopci a Okružní. Všechny práce mají být hotové zhruba v dubnu. Náklady na tuto rozsáhlou akci se pohybují kolem 30 milionů korun, městu se podařilo získat dotaci z fondů EU ve výši asi 23 milionů korun.

ZUZANA MUSILOVÁ