Na pístovských mokřadech žije ohrožená kuňka obecná a ochráncům přírody se tam náhodou podařilo objevit i pro Vysočinu vzácnou vodní rostlinu – rdest alpský. Tím ale výčet unikátních zástupců nekončí.

Milovníci přírody se s obyvateli bývalého vojenského areálu  mohli více seznámit 
na sobotní vycházce, zájem projevilo ale jen pár lidí. 
„O pístovské mokřady se staráme asi čtyři roky, šlo nám hlavně o obnovení populace kuňky obecné. Nejvíce práce nám dalo odstranění černé skládky u cesty. Sem tam se tu ale ještě nějaký ten nepořádek objeví," přiblížil Jaromír Maštera ze sdružení Mokřady –  ochrana a management.

Odstranění náletů

Další péče o lokalitu spočívá 
v odstranění náletových dřevin a obnovení mokřadních luk a tůní, kde kromě kuňky žijí například i čolek velký, čolek obecný a skokan zelený krátkonohý. V místě roste také vzácný vemeník dvoulistý. „Je tu asi padesát menších tůněk, které vznikly díky pohybu vojenské techniky. Jenže mokřady časem zarostly a my je teď musíme obnovovat. Ještě bychom tu potřebovali vytvořit velkou tůň pro jiné spektrum živočichů. Přestože tůňku vybagrujeme, po dvou letech už byste tento zásah nepoznali," doplnil Maštera 
s tím, že pečují i o živočichy 
v tůňkách na nedalekém tankodromu.

„Menší frekvence pohybu vojenské techniky nevadí, někdy to dokonce prospívá. Je ale potřeba se s lidmi, kteří areál využívají i dnes, domluvit na určitých pravidlech. Živočichům pohyb vojenské techniky vadí například v době páření nebo vývinu. Takový listonoh potřebuje k vývinu dva měsíce," vysvětlil Maštera.

Asi kilometr od pístovských mokřadů se nachází  i další podobná lokalita mokřadní louky u rybníku Okrouhlík. „Ty leží na okraji vojenského areálu a dá se říct, že  jsou vlastně původní, jen zarostly. I zde je tudíž potřeba odstranit náletové dřeviny a obnovit tůňky. O tyto mokřady se staráme asi tři roky. Nyní se nám na to podařilo získat grant od nadace Partnerství a společnosti Nestlé," dodal při sobotní vycházce Maštera.

ZUZANA MUSILOVÁ