Zájemci se na infopointech seznámili s tím, jak přírodu chrání jiné státy Evropy nebo jakým pokladem jsou pro evrpský kontinent Karpaty. Sami si mohli ověřit, jak těžké to mají migrující zvířata, pro která hranice nic neznamenají, nebo že kůrovec se šíří celou Evropou bez ohledu na státy a unii.

Do ekocentra si i přes chladnější počasí cestu našly desítky návštěvníků, zejména rodin s dětmi.