Analýza podloží je nutná pro rozhodnutí, jak se bude nakládat se zeminou a dalším materiálem odtěženým po demolici stadionu. „Obvykle se tyto analýzy dělají na stavbě až při samotných výkopových pracích. V rámci procesu povolování ukládání zemin jsme však narazili u orgánu státní správy na požadavek udělat tento rozbor už nyní,“ uvedl jihlavský radní a manažer výstavby arény David Beke.

Město díky vrtům získá přesnější informace o podloží budoucí haly a tím by mohlo ušetřit například při zakládání nové stavby. Podobný průzkum se přitom nedělal hned před projektováním z důvodu vyšší finanční náročnosti a také riziku, že v podzemí vrták poškodí něco, co není zaneseno v plánech. „Toto se samozřejmě potvrdilo hned u druhého vrtu, kde se ,podařilo´ navrtat potrubí pod betonem. Naštěstí jsou všechny systémy na stadionu již odstaveny a jde tedy o bezpečné kroky,“ doplnil Beke.

Jihlava souběžně hledá další finanční zdroje pro stavbu Horácké multifunkční arény. Mohou to být dotace nebo peníze od firem. „Soukromý sektor se zatím vyjadřuje zdrženlivě. Ve hře jsou tak zatím ve vztahu k soukromníkům zejména prodeje pozemků,“ poodhalil Beke.