Ten vystřídal svého stranického kolegu Arifa Salichova, který odstoupil ze zdravotních důvodů. Tomancův podpis proto nyní chybí na koaliční smlouvě, 
a právě dnes se má rozhodnout, zda ji Tomanec, kritik koalice, podepíše, či ne.

„Nikdy jsem neřekl, že ji nepodepíšu, ale chci o ní diskutovat. Ta smlouva je špatně napsaná a příliš obecná, a teď je konečně příležitost o tom mluvit," uvedl Tomanec s tím, že cílem dnešní debaty by mělo být hledání toho, co zástupce města spojuje, ne rozděluje.

Odlišný postoj k celé věci má zástupce KDU-ČSL Jaromír Kalina. Podle jeho názoru není na místě nyní diskutovat, když Tomanec nestvrdil platnost koalice svým podpisem. „Bez podpisu Miroslava Tomance je koaliční smlouva neplatná," řekl Kalina. Zda tedy zástupci města budou dnes ochotni diskutovat o podobě samotné smlouvy, není tak zcela jasné.

Pokud se Tomanec rozhodne smlouvu nepodepsat, existují podle zástupců města dvě možnosti. Buď bude mít koalice místo jednadvaceti členů pouze dvacet – bez Tomance, ale se zbylými členy Fora Jihlava, nebo vznikne zcela nová koalice s jinými politickými subjekty.

O věci diskutovala již středeční Rada města Jihlavy. „Nevím, o čem ta dvouhodinová diskuse měla být. Chci jen říct, že Forum koalici rozbít nechce. Iniciuje to ČSSD z důvodu, kterému nerozumím. Asi proto, že je nás nejméně, takže jsme nejslabší článek," poznamenal člen Fora Jihlava Milan Kolář.

Podle vyjádření zástupce ČSSD Vratislava Výborného je ale problém pouze v tom, že na koaliční smlouvě chybí jeden z podpisů.

Zástupce poslední z koaličních stran, Jaroslav Vymazal za ODS, se vyjádřil, že by současná koalice měla být zachována. „Jsem zastáncem toho, aby politická uskupení dotáhla svá volební období do konce," poznamenal.

Rozpolcenost koalice se v minulosti již několikrát projevila. Zástupci města nebyli schopni se dohodnout na řadě investičních akcí, jako například rekonstrukci zimního stadionu , letiště Henčov či novém územním plánu.

IVANA HOLZBAUEROVÁ