Organizátoři táborů mohou požádat Kraj Vysočina o příspěvek na vylepšení tábořišť. Z grantového programu Tábory 2015 na podporu obnovy vybavení letních táborů půjde celkem 800 tisíc korun. Jeden žadatel si může přijít až na 70 tisíc korun.

Příležitost chce využít například i Jana Jančová z třešťského jezdeckého klubu, který letní tábory dělá na základně v Řídelově. „O grantové možnosti víme a budeme si žádat o peníze. Chtěli bychom zrenovovat vybavení stanů," potvrdila Jančová s tím, že vybavení na stany s dřevěnou podestou už je starší a obnovu potřebuje. Půjde tak například o nové postele nebo o obnovu podest stanů.

Žádosti o různé dotace si vždy zpracovávají v jezdeckém klubu sami. V případě, že by se jim podařilo nějaké finanční příspěvky získat, rádi by stihli vylepšit táborové vybavení už před začátkem letošních běhů. Na tábor s výukou jízdy na koních totiž děti začnou jezdit už na začátku července.

Pionýrská skupina Kamarád, která má základnu v Lovětíně na Třešťsku, modernizovat za dotační peníze zřejmě nebude. „Zatím vše pokrýváme vlastními silami a tím, co vybereme od dětí jako příspěvek na tábor," uvedla Lenka Derflová z pionýrské skupiny. Je ovšem možné, že si to skupina Kamarád ještě rozmyslí a projekt na konec předloží.

Podle Derflové je však základna v Lovětíně dostačující a od roku 1999 také po kompletní opravě. „V tomto roce část tábořiště shořela při požáru, proto se hodně opravovalo a od té doby je také vybavení na slušné úrovni," dodala Derflová.

Pokud některý z organizátorů táborů bude chtít požádat o dotace, musí tak učinit nejpozději do 28. února na adresu datové schránky Kraje Vysočina včetně nutných dokladů k posouzení žádosti.

Kraj Vysočina vyhlásil grant na podporu zvýšení technického a hygienického standardu tábořišť využívaných pro pořádání každoročních táborů dětí a mládeže. Zejména těch, které jsou vyvrcholením pravidelné celoroční činnosti. „Žadatelem mohou být neziskové organizace, školy a školská zařízení bez ohledu na zřizovatele s maximální podporou sedmdesáti tisíc korun na jeden projekt," uvedla krajská radní pro oblast školství Jana Fialová.

Spoluúčast žadatelů o dotaci je ve výši 50 procent finančních prostředků a také tábořiště musí být na Vysočině.