Jednotlivé projekty nyní soupeří o finanční podporu veřejnosti. Musí vybrat celkem alespoň 5 000 korun, a to minimálně od pěti různých dárců. Podle výše částky, kterou projekty takto získají, bude rozdělen i finanční příspěvek od Ery, a to podle pravidla: Čím více vyberete od veřejnosti, tím vyšší dar získáte.

Projekt, který veřejnost podpoří nejvíce, získá od Ery 50 tisíc korun, druhý v pořadí 40 tisíc korun, třetí 35 tisíc korun a čtvrtý projekt si získá 25 tisíc korun. Výběr peněz od veřejnosti začal 13. října 
a skončí 6. ledna 2016.

Z našeho regionu vám nyní představíme dva projekty, druhé dva najdete v Deníku 16. prosince.

Jeden ze čtyř vysočinských projektů připravil Spolek přátel Zahrádky. Ten se dlouhodobě snaží o opravu, restaurování a vybavení kostela sv. Víta v Zahrádce u Ledče nad Sázavou. Tento 800 let starý svatostánek se rozkládá na březích přehrady Želivka v místech, kde stálo městečko Zahrádka, které padlo za oběť výstavbě tohoto zdroje pitné vody. Chrám je tak určitým památníkem zátopové oblasti Želivka.
S pomocí dárců se nyní snaží nadšenci ze Zahrádky získat prostředky na vybudování kdysi zničené elektroinstalace. To by umožnilo gotický kostel lépe využívat.

„Nyní zde máme plechový stavební rozvaděč s jednou zásuvkou. Stojí v rohu gotické sakristie, kde se kdysi chystal na bohoslužby páter Josef Toufar," popisují tristní situaci členové spolku. Před každou akcí tak musí provizorně roztahovat po kostele kabely.

S dalším vysočinským projektem nazvaným: Osobní asistence – Jedeme za Vámi, přichází občanské sdružení Život 90 Jihlava. To by rádo získalo automobil, kterým by mohly osobní asistentky vyrážet za klienty v regionu.

Osobní asistenti nabízejí pomoc a podporu při všech činnostech a aktivitách, které uživatelé nezvládají kvůli svému zdravotního postižení. V současné době Život 90 žádné auto nevlastní a to jeho činnost do značné míry omezuje. Matka jedné z klientek k tomu říká: „Deset let užívám službu pro svou postiženou dceru. Nebydlíme v Jihlavě a asistentky k nám a zpět dojíždějí denně 21 kilometrů. V zimě je často problém se spoji. Auto by bylo velkým přínosem pro tuto službu, pro nás i asistentky."

Se třetím přihlášeným projektem přichází obecně prospěšná společnost Domácí hospic Vysočina. Rád by získal prostředky na první rok poskytování domácí hospicové péče v regionu Velkého Meziříčí. Díky tomuto projektu začne v dalším regionu v ČR službou domácí hospicová péče. V tomto směru totiž zaostáváme za vyspělými evropskými zeměmi. Vysočina tak dostane službu domácí hospicové péče, jejíž význam roste a dále ještě poroste.

Svůj projekt přihlásilo také občanské sdružení Centrum Lada z Pacova na Pelhřimovsku. To se snaží o dostavbu trvalého bydlení pro klienty dospělého věku s těžkým mentálním postižením, kteří ztratili jednoho ze svých rodičů nebo je mají již těžce nemocné. Ztráta rodičů je pro tyto lidi beznadějnou situací a vybudování nového domova se známými tvářemi pro ně může být poslední jistotou.

S jednotlivými projekty se díky videomedailonkům mohou zájemci blíže seznámit na www.erapomaharegionum.cz. Zde můžete favorizované programy rovnou také podpořit.