„Středisko výchovné péče je určeno rodičům dětí a dětem, které se potýkají s problémy s chováním. To je například záškoláctví, nerespektování autorit, vzdorovitost, drobná trestná činnost, experimentování s návykovými látkami, konflikty s rodiči nebo vrstevníky, agresivita, šikana a další,“ vypočítal ředitel Dětského domova se školou Jihlava Radek Vovsík.

Děti se budou scházet v budově v sousedství lesnovského domova pro seniory, ta se od letošního prosince začne upravovat speciálně pro účely zařízení. Stacionář bude fungovat od září 2019 pro jednu skupinu dětí, o rok později pak přibude ještě jedna skupina. O rozšíření střediska výchovné péče o tuto novou službu rozhodlo přímo ministerstvo školství.

Jihlavské středisko pomáhá dětem s výchovnými problémy nebo s problémy ve škole již čtyři roky. Skupina ve středisku čítá až osm dětí. „Za dobu jeho působení prošly rukama pedagogů a psychologů již stovky dětí. Bohužel, pro některé rodiče a děti pomoc formou poradny není dostatečná, neboť některé dítě potřebuje dlouhodobější systematickou terapeutickou pomoc,“ vysvětlil rozdíl Radek Vovsík.

Jak bude nový stacionář fungovat a kdo ho může využít? Do stacionáře budou zařazovány děti na žádost rodičů po absolvování prvotních konzultacích v ambulanci střediska výchovné péče. A to na dobu přibližně osmi až dvanácti týdnů.

Ráno budou děti přicházet do stacionáře, kde bude probíhat jejich výuka a následně další terapeutické činnosti, a to skupinové i individuální. V podvečerních hodinách se děti budou vracet ke svým rodičům. „Kromě práce s dětmi se středisko výchovné péče věnuje i ovlivňování prostředí, z něhož do něj děti přicházejí. Ať již samotné rodiny, nebo třeba i základní školy. Z naší zkušenosti víme, že se často jedná o děti, které jsou ohroženy nařízením ústavní výchovy a jedním z cílů této služby je předejít takovémuto radikálnímu zásahu do života rodiny,“ přiblížil poslání střediska i stacionáře Radek Vovsík.

Budovu s adresou Pod Rozhlednou 8, která se nachází v krásném prostředí jihlavského Lesnova, dětskému domovu pronajalo přímo město. Od začátku letošního prosince tam začnou intenzivní práce. „Je třeba adaptovat prostory budovy za účelem provozu dětské skupiny, vybavit budovu vhodným nábytkem a připravit konkrétní koncepci činnosti stacionáře,“ řekl k tomu ředitel dětského domova se školou.

O skupinu dětí se ve středisku starají dva učitelé, dva vychovatelé, sociální pracovnice, etoped a psycholog. Po zřízení stacionáře se bude muset počet personálu střediska navýšit. Ředitel Radek Vovsík proto vyzývá případné zájemce, aby se přihlásili na ředitelství dětského domova.