Výstava se uskuteční ve čtvrtek od 8 hodin ve Velké gotické síni jihlavské historické radnice.

„Jedná se o jednu z posledních možností vidět originály těchto vzácných a jedinečných památek," poznamenal mluvčí jihlavské radnice Radek Tulis.

Gelnhausenův kodex je jihlavská právní kniha, v níž je vepsané městské a horní právo. Kodex pochází z přelomu čtrnáctého a patnáctého století a jeho autorem byl jihlavský měšťan Jan z Gelnhausenu. Zbraslavská kronika je klášterní kronikou o událostech za vlády Václava II.
Vytvořil ji opat zbraslavského kláštera Petr Žitavský a později ji rozšířil na kroniku celé země.

Expozici doprovodí dvě přednášky. Proděkan pro vědu a výzkum Filozofické fakulty Ostravské univerzity Robert Antonín pohovoří na téma Podivuhodný svět Zbraslavské kroniky. Poté se přítomní od Milady Studničkové z Ústavu dějin umění Akademie věd dozví o výzdobě právní knihy města Jihlavy Jana z Gelnhausenu. Studničková se bude zabývat vyobrazováním městských elit a zdroji jihlavského městského práva. Přednášky se uskuteční ve Velké gotické síni od 17 hodin. Vstup na celou akci je zdarma.

Kodex i kronika jsou uchovány ve Státním okresním archivu Jihlava. Na výrobě napodobenin středověkých památek se finančně podílelo i město Jihlava a Moravský zemský archiv v Brně, a to částkami sto padesát tisíc korun.

IVANA HOLZBAUEROVÁ