„Nový 350 metrů dlouhý úsek spojil stezku do Pístova od garáží v Telečské ulici s cyklotrasou v ulici U Koželuhů. Cyklisté a chodci se v tomto prostoru už nemusí míjet na úzké pěšině v trávě,“ informoval tiskový mluvčí jihlavské radnice Radek Tulis.

V začátku úseku je v délce asi 7,5 metru upravena plocha mezi garážemi s vyznačeným přejezdem pro cyklisty. Před obytným domem je asi o šest metrů prodloužený chodník, vedle chodníku vznikla tři nová kolmá parkovací stání. V celé délce nové stavby je oddělený provoz cyklistů a chodců. 

Celková investice do stavby stezky, parkovacích míst, nezbytné administrativy a odvodů je 2,4 milionu korun bez DPH. „Radnici se podařilo na akci získat dotaci ze Státní fond dopravní infrastruktury ve výši 1,817 milionu korun,“ poznamenal Tulis.

V Jihlavě od roku 2001 vyrostlo osmnáct kilometrů cyklostezek a bylo vyznačeno čtrnáct kilometrů cyklotras.

Vedení krajského města také připravuje stavbu 3,5 kilometrů dlouhé stezky, která usnadní cestování do průmyslové zóny a do části města Pávov. „Staveniště by se mělo předávat dodavateli v podzimních měsících tohoto roku. Hotovo by mělo být do konce příštího roku,“ doplnil Tulis.