Měření bude dlouhodobé, zahrne dvě topné sezony a jednu sezonu netopnou. „Naši odborníci na životní prostředí provedou detailní monitoring a vyhodnocení koncentrací polycyklických aromatických uhlovodíků včetně zmíněného karcinogenního benzo[a]pyrenu na vybraných 60 lokalitách Kraje Vysočina,“ přiblížil Roman Ličbinský z Centra dopravního výzkumu.

Obce vybrali zástupci hejtmanství spolu s Centrem dopravního výzkumu a společností Bucek, která dle výsledků měření navrhne akční plány a opatření. Při výběru byl východiskem zejména Program zlepšování kvality ovzduší zpracovaný ministerstvem životního prostředí, který definuje cílové obce pro realizaci opatření. V potaz bylo třeba brát také jak v lokalitě domácnosti topí, počet obyvatel a charakter krajiny.

Největší aquapark na Vysočině Vodní ráj v Jihlavě.
Bazény v krizi: Tak málo lidí nikdy nechodilo, zní z Vodního ráje v Jihlavě

„Zapojením našeho města do projektu se nám otevírá možnost zjistit, co u nás dýcháme a patřičně na to reagovat,“ řekl starosta Černovic na Pehřimovsku Jan Brožek. Mapa s dalšími místy je na webu www.monitoringpau.cz. „Na nich bude od ledna příštího roku zveřejněna mapa s konkrétními místy, která budou postupně doplňována o výsledky měření,“ uzavřela mluvčí krajského úřadu Eva Neuwirthová.