„Propojení sociální a zdravotní složky je velmi důležité a do budoucnosti bude stále důležitější, populace stárne,“ uvedla po setkání náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Zuzana Jentschke Stőcklová a připomněla, že Kraj Vysočina už v minulosti přišel s pilotními projekty, které byly dobře promyšlené a fungovaly.

Diskuze trvala hodinu a půl a zúčastnění došli ke shodě, pilotní projekt by se zpočátku mohl týkat jen Vysočiny. „Je to komplikovaná záležitost a myšlenka začít na menším území se strukturovanými službami je snazší, než vše zavést najednou plošně v celém státě,“ předeslal hejtman.

Běhounek se do řešení této oblasti pustil, protože je podle něj nedůstojné, aby byl člověk v posledním roce života dvakrát až sedmkrát hospitalizován. Klíčem je edukace, v nemocnicích by pak do budoucna mohl být i sociální pracovník, který by měl přehled o volných místech v dalších zařízeních. Ačkoliv se jedná o běh na dlouhou trať, hejtman čekává, že data by mohla být k dispozici do pěti let.

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Ladislav Dušek si od pilotního projektu slibuje vedle zmapování trajektorie pacientů i predikci na dalších pět až deset let. „V této zemi dojde k významnému navýšení počtu seniorů a s vysokou pravděpodobností i chronicky nemocných lidí – diabetiků či onkologických pacientů. Čím dál více lidí potřebuje, aby se tato oblast dořešila,“ předpověděl Dušek. „Problém zdravotně sociálního pomezí se týká v podstatě každého člověka, který se ocitne na konci svého života, jen v republice je to nyní 75 tisíc lidí,“ vyčíslil.