Zájemci se mohou hlásit na studijní obory Finance a management, Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, Aplikovaná informatika, Počítačové systémy, Porodní asistentka, Všeobecná sestra a Zdravotně sociální pracovník.

Obor Finance a management se studuje v angličtině, obory Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, Aplikovaná informatika a počítačové systémy jsou bez přijímacích zkoušek.

VŠPJ poskytuje vzdělání v tříletých bakalářských studijních programech, které jsou určené pro úspěšné maturanty. Absolvent získává titul bakalář. VŠPJ má už také akreditaci na magisterské studium pro dva studijní obory.