Pane náměstku, jaká je aktuální situace ohledně stavby multifunkční areny v Jihlavě?

Momentálně se koná výběrové řízení na zhotovitele stavby. Chodí nám docela dost připomínek a dotazů k zadání od potenciálních zájemců. My na to reagujeme, ale kvůli některým zásadním otázkám a doplněním projektové dokumentace se posunul termín otevírání obálek.

Kdy tedy obálky otevřete?

V tuto chvíli je termín posunutý na jedenatřicátého května. Pevně věříme, že tam bude cena, která pro nás bude akceptovatelná. Po vybrání zhotovotitele se podepíše smlouva, předá se staveniště, které už by mělo být vyklizené. Třicátého dubna se totiž zavře provoz haly a začne vystěhovávání. Počítáme s tím, že demolice začne někdy v červenci či srpnu.

Je v tomto časovém horizontu počítáno i s případnými odvoláními neúspěšných uchazečů?

Lhůta na odvolání tam být musí. Proto říkám, že nebudeme bourat hned v červnu, ale třeba až v srpnu.

Jste připravení na možnou krizovou variantou? Například, kdyby se nenašel zhotovitel nebo cena nebyla pro město přijatelná?

Samozřejmě nějaké krizové varianty máme připravené. Představili jsme je s radním Bekem už někdy v únoru. Jedná se o postupnou etapizaci výstavby. Museli bychom o tom samozřejmě jednat s krajem. Byla by to totiž i otázka financí, kolik by bylo město schopno a ochotno do toho dát. My v této chvíli počítáme s úvěrem ve výši zhruba šest set milionů korun. Musíme také debatovat o tom, zda by případně nemohlo dojít k jeho navýšení, kdyby to bylo potřeba. To by záleželo na rozhodnutí zastupitelstva.

Existuje i varianta, že by se nakonec nestavělo?

I s touto variantou počítáme. Ale to je hodně špatná varianta. Kdybychom museli počkat na nějaké vhodnější období, než je to nynější, kdy se současná nejistota patrně promítne do nabídek, museli bychom znovu řešit a domlouvat spolufinancování projektu. A je možné, že toto by přineslo velké problémy.

V jaké výši, kromě zmíněného úvěru města, máte domluvené další zdroje na výstavbu?

Kraj Vysočina přislíbil pět set milionů korun a potvrzuje, že tuto částku dodrží. Od státu, přes Národní sportovní agenturu, máme přislíbeno tři sta milionů korun. Pokud vysoutěžíme a vybereme zhotovitele, není problém, abychom je dostali.

Jak velké obavy máte z navýšení uvažované ceny? Přece jenom ceny za materiál a podobně šly hodně nahoru…

Je pravděpodobné, že cena bude vyšší. Bude záležet na tom, o kolik. V tuto chvíli je rozpočtová cena okolo 1,3 až 1,4 miliardy korun. Musíme si nechat nějaké finance i na další dodávky. Ale teď je to těžké odhadovat. Uvidíme, až otevřeme obálky, jestli tam nějaké navýšení bude. Je jasné, že v této době počítáme s tím, že asi ano. Nejistota je velká. Možná budou chtít některé firmy inflační doložku, nebo si rovnou udělají finanční polštář přímo v nabídce.

Kdyby se nestavělo, vrátila by se Dukla zpátky?

V tuto chvíli statik neprodlouží životnost haly. Pokud by se střecha demontovala a došlo k nějakému důkladnému prozkoumání stavu budovy, je možné, že by se to nějak dalo udělat. Jenomže to by bylo finančně tak náročné, že by to nebylo ekonomicky vhodné.

Prioritou tedy zůstává výstavba nové haly?

Ano. Chceme zde postavit novou multifunkční arenu. Nebyla by pochopitelně jenom pro Duklu. Pevně věříme, že bude přínosem pro rozvoj Jihlavy jako celku. Rádi bychom zde, kromě hokeje, pořádali další sportovní, kulturní a společenské akce. Je to stavba, která by měla do regionu padesát let přinášet finance. Máme analýzu od České spořitelny, podle které by právě padesátiletý přínos areny měl být v miliardách.

Podařilo se již definitivně uzavřít otázku, kde bude Dukla v příštích sezonách hrát? Původní dohoda s Pelhřimovem padla, ale nedávno jste se vyjádřil, že vše je již na dobré cestě…

Nová smlouva ještě uzavřená není. S panem Ščerbanem (jednatel HC Dukla - pozn. aut.) jsme jednali s vedením nového nájemce pelhřimovského stadionu a myslím, že jsme se rámcově domluvili. Ještě je potřeba vyladit některé technické záležitosti okolo, ale víceméně jsme dohodnutí.