Přednáška s názvem Historie navigace se uskuteční v Malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava. Začne v 17 hodin. "Protože námořní navigace v minulosti úzce závisela na důkladné znalosti hvězdného nebe, astrofyzik Petr Scheirich, který je i námořním navigátorem, přijede do Jihlavy nejširší veřejnosti představit úzké pojítko mezi astronomií a zejména námořní navigací," vysvětlil za pořadatele Miloš Podařil z Jihlavské astronomické společnosti.

Petr Scheirich je český astronom a popularizátor astronomie. Zabývá se především meziplanetární hmotou a malými tělesy Sluneční soustavy. Pracuje v Oddělení meziplanetární hmoty Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově. Dále je členem sdružení Amatérská prohlídka oblohy a Společnosti pro meziplanetární hmotu.

"Ve volném čase se vášnivě zabývá astronavigací a historií navigace, a to i jako aktivní námořník," doplnil k tomu Podařil. Je autorem desítek vědeckých i populárně naučných článků o astronomii, meziplanetární hmotě i navigaci a její historii.