Jaká je nyní situace ohledně ředitele Nemocnice Jihlava Lukáše Veleva? Dostává Kraj Vysočina coby zřizovatel nemocnice informace o průběhu vyšetřování?

Lukáš Velev není ředitelem Nemocnice Jihlava již měsíc. Vedení Kraje Vysočina nikdo kvůli vyšetřování případu nekontaktoval. Nebyl ani důvod.

Ovlivňuje nějak nepřítomnost dnes již bývalého ředitele chod nemocnice?

Kraj Vysočina měl jako zřizovatel nemocnice povinnost zajistit řádné řízení a fungování nemocnice. Po uvalení vazby na Lukáše Veleva byl z funkce odvolán. Nemocnice má nyní jiného ředitele a tím je radou jmenovaný dosavadní technický náměstek ředitele Alexander Filip.

Lukáš Velev
Lukáš Velev z jihlavské nemocnice zůstává ve vazbě, neuspěl se stížností

Když se podíváte zpětně, měl jste indicie, že by mohlo být něco v jihlavské nemocnici v nepořádku?

Ne. Nakonec i kontrola ministerstva pro místní rozvoj a centra pro regionální rozvoj nezjistila žádné nedostatky. My pravidelně kontrolujeme procesy v jednotlivých nemocnicích. Výběrová řízení, hospodaření nemocnic nebo hospodaření s majetkem.

Zaměstnanci nemocnice i osobnosti z oboru věří, že je Lukáš Velev nevinný. Prozradíte, jaký je váš názor na celou kauzu?

Nebudu nic předjímat.

Dle presumpce neviny se Lukáš Velev ničeho nedopustil, přesto se zdá být aktuálně nereálné, že se na pozici ředitele vrátí. Vidíte to podobně?

Rozhodně neumím předvídat vývoj a délku vyšetřování.

Pokud by se chtěl a mohl vrátit Lukáš Velev na ředitelské křeslo, za jakých podmínek by se tak stalo? Jinými slovy, bude nové výběrové řízení na ředitele, až se celá kauza vyřeší?

Tuto záležitost budeme řešit, až skončí vyšetřování.