Mezi desátou a šestnáctou hodinou lidé uvidí pasení ovcí, nahánění ovcí s pomocí pasteveckého psa, stříhání ovcí, zpracování mléka i vlny. V nabídce bude i mnoho aktivit zcela netradičních. Chaloupečtí se totiž rozhodli podívat na vlnu zponěkud vzdálenější perspektivy a vlnu vzali poněkud zeširoka.

Návštěvníci budou asi překvapeni, co všechno se vlní a kde všude lze vlnu naleznout. "Vlní se vzduch nad kamny, vlní se zvuk linoucí se od úst umělkyně, vlní se světlo, vlní se i sklo, když ho šikovné ruce výtvarnice nahřejí a stočí do elegantní vlnky křehkého šperku. Vlnit se budou vlasy toho, kdo navštíví pravý a nefalšovaný Ovčí kadeřnický salón, vlnit se budete moci v bocích při nácviku břišních tanců, vlny radiové vás povedou neomylně k cíli při radiovém orientačním běhu a největší vlny obdivu vzbudí nepochybně výstava skvělého výtvarníka Ladislava Vlny, mezi jehož díly lze nalézt jak Václava Havla, tak ovce," řekl za pořadatele Jan Uher. Dospělí zaplatí sedmdesát korun, dítě padesát.

Centrum v Chaloupkách se dlouhodobě věnuje jednodenním i pobytovým programům pro školy s ekologickou a přírodovědnou tematikou.