„Návštěvníci se mohou těšit na speciální a mimořádná komentovaná setkání s jihlavskými tamaríny pinčími v 10, 12 a 14.30 hodin. Zároveň představíme i organizaci FUNDACION PROYECTO TITI na ochranu tamarínů v Kolumbii. Děti se mohou těšit i na „pinčí″ aktivity jako malování na obličej, výroba odznáčků nebo výtvarná kreativní dílna, které budou probíhat od deseti do šestnácti hodin," sdělil mluvčí jihlavské zoo Martin Maláč.

Jihlavská zoologická zahrada chová a rozmnožuje kolem deseti druhů drápkatých opic z Jižní a Střední Ameriky. Tamarín pinčí je druh primáta z čeledi malpovití, do níž patří i mnohé další menší druhy, označované souhrnně jako drápkaté opice. Například to jsou další druhy tamarínů, kosmanů, lvíčků, nebo kalimik.

Tamaríni pinčí jsou však zcela nezaměnitelní díky holé tmavé kůži na hlavě a dlouhé čupřině bílých chlupů, která jim tvoří na hlavě něco na způsob „pankáčské″ chocholky. I s ocasem dorůstají délky kolem 60 centimetrů a hmotnosti kolem 300 až 400 gramů. Žijí v rodinných skupinách, kde samice rodí jedno až dvě mláďata. O ně poté pečuje hlavně samec a po čase i starší sourozenci. Tamaríni se živí ovocem, semeny, květy, listy i mízou stromů. Důležitou součástí potravy je i živočišná složka, třeba hmyz nebo drobní obratlovci.

„Bohužel právě tamaríni pinčí jsou dnes v přírodě velmi vzácní, protože obývají pouhé malé zbytky přímořských tropických deštných pralesů v severozápadní Kolumbii. Podle seznamu IUCN jsou klasifikováni nejvyšším stupněm ohrožení, jako kriticky ohrožený druh. Organizace FUNDACION PROYECTO TITI se ochranou těchto tamarínů dlouhodobě úspěšně zabývá. Více informací se dozvíte i na www.proyectotiti.com," dodal Maláč.