Ten má podle policistů sloužit ke zkrácení brzdné dráhy projíždějících řidičů.

Nedání přednosti

Za dopravní nehody v těchto místech totiž podle strážců zákona může ve většině případů nedání přednosti v jízdě. „Problém je především v tom, že vedlejší silnice I/23 je jako dlouhý úsek ve směru od Telče a od Třebíče hlavní silnicí, ale do křižovatky se připojuje jako vedlejší. Navíc křižovatka je poměrně rozlehlá, a tím nepřehledná,“ vysvětlil vrchní komisař Odboru služby dopravní policie v Jihlavě Zbyněk Augustin.

Upravené značky

Nový červený bezpečnostní povrch bude také na silnici ve směru od Telče, kde ale musí pracovníci specializované firmy ještě před jeho pokládkou srovnat podkladovou vrstvu.

Se zdrsněným povrchem mají policisté na Vysočině kladné zkušenosti. „Řidiči po něm jezdí například v Novém Městě na Moravě na Žďársku, kde je umístěn před okružní křižovatkou a zároveň přechodem pro chodce,“ doplnil Zbyněk Augustin.

Kromě nového povrchu by bezpečnost na křižovatce „Kasárna“ mělo zvýšit i upravené dopravní značení. „Stávající dopravní značky Stůj, dej přednost v jízdě! nahradí značky na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu,“ doplnil dále jihlavský policista.

Jaké úpravy čekají křižovatku Kasárna: Výměna stávajících dopravních značek Stůj, dej přednost v jízdě! za stejné, ale na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu, a to z obou směrů na vedlejší silnici I/23.
Ve směru od Telče na vedlejší silnici I/23 bude stávající dopravní značka přemístěna dále od křižovatky tak, aby byla viditelná z větší vzdálenosti.
Z obou směrů bude na vedlejší silnici I/23 umístěno vodorovné dopravní značení – příčná čára souvislá s nápisem STOP.
Z obou směrů na silnici I/23 v pravém jízdním pruhu bude položen bezpečnostní zdrsněný povrch v červené barvě .
Odstranění přerušovaného žlutého světla, aby nedocházelo k nežádoucímu kontrastu s novou dopravní značkou Stůj, dej přednost v jízdě!