Kraj Vysočina udělal loni výzkumný vrt a zdá se, že by nový zdroj mohl problémy vyřešit. „Padesát metrů hluboký vrt vykazuje dostatečnou kapacitu, bude napojen na potrubí stávajícího řádu a bude v prvé řadě sloužit především jako posilující zdroj v době letních měsíců,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast majetku a financí Martin Kukla.

Na novém zdroji vody by se mělo začít pracovat co nejdříve, což si uvědomuje i Kraj Vysočina. „Jakmile pomine mrazivé počasí, budou zahájeny práce na připojení nového vrtu na stávající řad a novou směšovací stanici. Voda z nového vrtu bude vedena stávající trasou,“ dodal Kukla.

Původní studna z osmdesátých let je vzdálená několik set metrů od gotického hradu a poslední čtyři roky pravidelně v červenci vysychá. Vodu pro sociální zařízení a bufet pak musely k hradu vozit cisterny. „Napojení nového vrtu s příslušenstvím přijde zhruba na dva a půl milionu korun včetně DPH,“ doplnil náměstek primátora Pavel Franěk.

Na hradě Roštejn stále probíhá za provozu rekonstrukce, která by měla skončit v roce 2020. Již letos během letních měsíců by se ale měly na hradě otevřít nové expozice.

Zástupci Jihlavy se přihlásili k henčovskému mostku a přispěli tak k jeho záchraně.
Petice pomohla k záchraně mostu