„Jedná se o nejdéle existující český sbor, který je známý nejen u nás, ale i v zahraničí. Vstupné na třešťský koncert bude dobrovolné,“ uvedla vedoucí odboru kultury města Třešť Romana Šťastná.

Sbor založil roku 1860 páter Pavel Křížkovský, který byl zároveň i prvním sbormistrem. „Působení Besedy brněnské je úzce spjato se jménem hudebního skladatele Leoše Janáčka, jež orientoval těleso na hudbu kantátovou a oratorní,“ dodala Šťastná.

Od roku 2001 skupinu vede profesor varhanní hudby na brněnské konzervatoři a ředitel kůru katedrály svatého Petra a Pavla v Brně Petr Kolař.