Knihy na konci června odevzdávali nejen studenti. „V průběhu jednoho dne studenti, učitelé a provozní zaměstnanci školy nosili do kontejneru starší zachovalé knihy rozličných žánrů. Sebraná literatura směřuje čtenářům v domovech seniorů a ústavech sociální péče,“ prozradil Radek Kourek ze společnosti FCC, která se na pilotním projektu RE-USE podílela.

Další dva z pořádatelů, Kraj Vysočina a Gymnázium Jihlava, plánují rozšíření projektu s cílem oslovit co nejvíce čtenářů. Tato aktivita navíc přispívá k plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 i legislativy v oblasti omezení skládkování.