„Během slavnostního červencového zakončení studia promoce bude na VŠPJ promováno 352 absolventů. Těm budou slavnostně předány bakalářské diplomy. Absolventi, kteří se nechtějí či nemohou účastnit promoce, si mohou převzít diplomy na studijním oddělení," vyjádřil se mluvčí jediné veřejné vysoké školy na Vysočině Tomáš Obruba.

S vyznamenáním letos prospělo celkem třiatřicet absolventů.

Promoce se konají 12. až 15. července, a to od 9.30, 11, 12.30, 14 a 15.30 hodin. Promoce je slavnostní akt probíhající na konci studia, během něhož absolventi za účasti akademických hodnostářů, rodičů a veřejnosti skládají promoční slib a přebírají vysokoškolský diplom, prokazující jejich nárok na používání akademického titulu. Při obřadu se používá slavnostní oděv, takzvaný talár, a odznaky vysoké školy, kterým se říká insignie, to je například rektorský řetěz nebo žezlo.

„Slavnostní ceremoniál se týká také absolventů Univerzity třetího věku, což jsou studenti starší padesáti let. V rámci Univerzity třetího věku v letošním roce převezme osvědčení o absolvování celkem 101 absolventů. V letošním roce také absolvovali posluchači Univerzity třetího věku ve Žďáru nad Sázavou a Velkém Meziříčí," přiblížil Tomáš Obruba. Doplnil, že nejstarší je absolventka ve Velkém Meziříčí, jmenuje se Jasnuška Mikulášková a je ročník 1921. Osvědčení o absolvování obdrží absolventi kurzů Digitální fotografie, GPS využití pro turistiku a geocaching, Genealogie rodopis, Arteterapie a psychologie pro seniory, Pohyb, životospráva a duševní rozvoj a další.

Ukončení Univerzity třetího věku se koná ve čtvrtek 14. a v pátek 15. července od půl čtvrté odpoledne.

Vysoká škola polytechnická Jihlava je jedinou veřejnou vysokou školou se sídlem v Kraji Vysočina, nabízející tříleté bakalářské studijní obory: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, Aplikovaná informatika, Cestovní ruch, Finance a řízení, Finance and Management (v angličtině), Počítačové systémy, Porodní asistentka, Všeobecná sestra a Zdravotně-sociální pracovník a také navazující magisterské studium v oboru Komunitní péče v porodní asistenci a Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví. Škola rovněž nabízí studium v rámci Univerzity třetího věku, zahraniční pracovní stáže a mimo jiné také výměnné zahraniční studijní pobyty.