„Na vybudování kanalizace a vodovodu se v projektu počítá s částkou 45 milionu korun včetně DPH. Desetkrát tak finančně přesáhneme všechny projekty, které se kdy v historii Jezdovic uskutečnily,“ potvrdil starosta Jezdovic Luboš Hartl.

Obyvatelé Jezdovic o vodovod a kanalizaci neměli zrovna velký zájem. „Vodovod a kanalizace však vyřeší problém s odpadní a pitnou vodou, která v obci do dnešních dnů není,“ zdůraznil Hartl.

Domy v Jezdovicích jsou totiž odjakživa zásobovány pitnou vodou ze soukromých studní, kterých je v okolí obce hned několik. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích. V obci tedy není ani vybudována čistírna odpadních vod. „Stát by měla za obcí směrem na Salavice v Tálích a v budoucnu kolem ní povede i plánovaná cyklostezka,“ prozradil Hartl.
 
Samotná příprava nákladného projektu tak kvůli stavebnímu projektu a žádostem o dotace zabrala nakonec čtyři roky. Přípojku pitné vody budou mít k dispozici všechny domy.

Část peněz na první veřejné kanály a vodovod už vedení Jezdovic získalo v rámci dotace od Ministerstva zemědělství. „Je to necelých 64 procent. O dalších necelých 12 procent chceme požádat Kraj Vysočina,“ dodal Hartl s tím, že s vysoutěženým dodavatelem by částka mohla být i nižší. Na zbylých 25 procent si obec vezme půjčku a část uhradí i z vlastních úspor.

Stavět se v Jezdovicích začne ale už příští rok. V plánu je totiž vybudování chodníku podél vytížené hlavní silnice. Chodníkem se tak zajistí bezpečí především pro dojíždějící děti, které musí denně během školního roku chodit po silnici na místní autobusovou zastávku.
 
„Vybudování chodníku mi udělá velkou radost. Už tam měl být dávno. Chůze po silnici je opravdu dost nebezpečná a to hlavně v zimě,“ řekla obyvatelka Jezdovic Jana Forstová.
 
Chodník povede podél hlavní silnice v úseku od požární zbrojnice až k vlakovému přejezdu, který se nachází u Jezdovického rybníku. „Bude i na druhé straně vozovky,“ doplnil Hartl.

Řidiči musí ale počítat s dopravním omezením, které bude potřebné v průběhu stavební realizace chodníku. „Po dobu výstavby chodníků se bude Jezdovicemi projíždět jednosměrně. Střídavý provoz budou řídit semafory,“ objasnil starosta.
 
Peníze na vybudování chodníků obec získá z fondu Mikroregionu Třešťsko. „Podmínkou stavebního povolení bylo vybudování vjezdů k domům, na kterých právě pracujeme,“ uvedl starosta. Pořízení vjezdů na pozemky obyvatelů Jezdovic vyjde obci na 350 tisíc korun včetně DPH.