„Největší bolestí Třeště je objekt kaplanky v areálu kostela svatého Martina, potom jde o barokní sýpku v ulici V Kaštanech poblíž místního zámku, dále židovská synagoga a posledním prioritním objektem je zámek v ulici Dr. Richtra,“ vyjmenoval starosta Třeště Vladislav Hynk. Ani jeden ze jmenovaných objektů není ve vlastnictví města. Záleží tedy na vlastnících objektů, zda město požádají o finanční podporu. Čas mají do října.„Pokud chtějí své objekty opravit, musí nás požádat do konce října. My je zařadíme do žádosti a předáme na ministerstvo. To potom rozhodne, kolik peněz pošle. My k tomu také přihodíme nějakou částku a zbytek dodá majitel objektu,“ vysvětlil Hynk. V praxi to tedy znamená, že stát dá maximálně 50 procent z požadované částky vlastníka objektu, město musí dát minimálně deset procent na úhradu nákladů a minimálně 40 procent hradí vlastník. „Trochu odlišné je to u církevních památek, kde je náš podíl minimálně 20 procent. Výjimkou je restaurování, kdy restaurátorské práce jsou dotovány v plné výši, tedy 100 procent,“ uvedl Hynk.

Dohromady se ve městě nachází asi 40 nemovitých památek, poslední prohlášenou památkou je Nadační dům Nathana Meissnera v Nádražní ulici. Ten se stal nemovitou kulturní památkou loni. Jde o barokní dům s klasicistními úpravami, který je dokladem židovského osídlení. Majitelem domu z druhé poloviny 18. století je místní malíř Petr Mirčev.