Jako zásadní problém viděli účastníci zejména ochranu vody a j ejí zadržování v krajině. „Mezi další témata, na která se bude v následujících dvou letech region soustředit spadají do gesce dopravy, neboť odborné veřejnosti chybí obchvaty měst a obcí, ale řešit se bude i podpora prevence dětské obezity,“ dodala mluvčí kraje Jitka Svatošová. Výsledky ještě ověří sociologický průzkum.

Veřejnost naopak vnímá pozitivně mimo jiné zlepšení technického stavu krajské páteřní silniční sítě, podpora regionálních potravin nebo komunikaci s městy a obcemi. Mladí by pak chtěli obohatit veřejný prostor o vlastní akce, chybí jim však zdroje a zastřešení těchto aktivit.