Jihlavské zastupitelstvo v pondělí odsouhlasilo rozpočet krajského města Vysočiny. Na investiční akce město vyčlenilo 290 milionů korun, na kanalizace a čištění odpadních vod půjde téměř třetina, tedy devadesát milionů korun.

Město počítá s dobudováním kanalizací a čistíren odpadních vod v městských částech Zborná, Henčov a Heroltice.

Rozpočet tentokrát schválili i opoziční zastupitelé z KSČM. „Opravy chodníků v tomto rozpočtu jsou zahrnuty, i když ne v takové míře, v jaké bych si přál. Vidím disproporci mezi opravou chodníků a budováním cyklostezek a musím tedy konstatovat, že nejsme v Dánsku, a pěší provoz bude vždy převažovat nad cyklistickým," vyjádřil se na zastupitelstvu Pavel Šlechtický (KSČM).

Na to reagoval náměstek primátora pro dopravu Jaroslav Vymazal (ODS) a argumentoval, proč město pro příští rok počítá s cyklostezkou do jihlavské průmyslové zóny, konkrétně k firmě Bosch. Tato investice by měla vyjít na dva miliony korun. „Je to na písemné vyjádření zdejších zaměstnavatelů, kteří řeší problematiku toho, že zde chybí chodníky a cyklostezka. Nevěděli jsme, jakými investory bude průmyslová zóna obsazena, postupně podle požadavků síť dobudováváme. Všechny částky jsou projektované ceny, po výběrovém řízení cena padá dolů a navíc je na to dotace pětaosmdesát procent, město se tedy bude podílet pouze patnácti procenty," řekl Jaroslav Vymazal. Další cyklostezka povede mezi Havlíčkovou a Helenínskou ulicí.

Opozičnímu hnutí ANO se nelíbila investice do modernizace letiště v Jihlavě – Heleníně, na kterou je vyčleněno 42 milionů korun. „Udělat za padesát milionů kratochvíli pro dvacet lidí mi přijde nepřiměřené," podotkl Daniel Mayer (ANO). Jihlava chtěla do letiště investovat už v letošním roce, ale na stavbu dráhy letiště se městu zatím nepodařilo získat pozemky od státu.

Deset milionů korun zastupitelé vyčlenili také na nákup pozemků, díky kterým by se měla rozšířit skládka komunálního odpadu v Henčově.

Celkem Jihlava počítá s výdaji 1,1 miliardy korun, příjmy budou 840 milionů.