V únoru a v březnu je naplánované, že půjdou k zemi stromy v Telečské ulici a v ulici Ke Skalce. „Součástí kácení bude také úprava keřů a následné zasazení nových stromů na místech, kde pro ně bude vhodný prostor,“ poznamenal Radek Tulis.

Nový seriál Naše školka připomíná dětem i jejich rodičům čas strávený v mateřince. Fotky tříd vycházejí v tištěném i webovém vydání Deníku.
Školky mají svá tabla! Představíme děti z MŠ v Cejli

Stromy se ke kácení vybírají nejen na základě vlastního šetření pracovníků úřadu, ale i z podnětů veřejnosti. „V některých případech se také poráží stromy, které jsou v kolizi se stavbou nebo rekonstrukcí,“ dodal Radek Tulis.