Nejlepší výsledek vykázala Nemocnice Havlíčkův Brod. Rok 2015 ukončily krajem zřizované nemocnice hospodaření s přebytkem ve výši přes sedm milionů korun. Loňský výsledek ovlivnila hlavně struktura úhradové vyhlášky a pětiprocentní růst platových tarifů. Uvedl to hejtman Vysočiny Jiří Běhounek (ČSSD). Výsledky loňského hospodaření nemocnic projedná rada kraje tento měsíc.

Jan Procházka
O propuštění stál sám primář, tvrdí ředitel nemocnice

Loni se nemocnice, jejichž zřizovatelem je kraj, musely podle hejtmana stejně jako v minulých letech vypořádat hlavně s napjatou personální situací, která v jednotlivých zařízeních kolísá. „V Třebíči byly problémy na urologii, v Pelhřimově na gynekologii, to se však v průběhu roku příchodem nových lékařů zlepšilo. Plošně ale trvá nedostatek internistů, a to jak primářů a jejich zástupců, tak i pracovníků na lůžkových odděleních," poznamenal Běhounek. Obtížně se obsazují také místa praktických lékařů a pediatrů v ambulancích. Podle hejtmana však nikde není situace natolik dramatická, aby ohrožovala chod nemocnic.

Problémy s přesčasy

Kraj se však podle hejtmana potýká s odchodem sester a ošetřovatelů nejen z nemocnic, ale i sociálních zařízení. Lidé odcházejí za lepšími výdělky, například do průmyslu. „Firmy nám pracovníky přetahují, já ale věřím, že se časem vrátí," řekl Běhounek. Podle něj chybí na
Vysočině přibližně osm desítek lékařů a asi tři stovky sester a ošetřovatelů, aby mohl být zajištěn provoz bez přesčasů a bez větších problémů o dovolených. Kraj Vysočina podle hejtmana podporuje zdravotníky například náborovými příspěvky a stipendii pro studenty.

Nemocnice v Jihlavě a Třebíči se letos musejí vypořádat hlavně s rozsáhlými investičními a rekonstrukčními akcemi, které se dělají za plného provozu. V Jihlavě stavbaři rekonstruují interní pavilon, v Třebíči jde o výstavbu pavilonu chirurgických oborů. Zbývající nemocnice mají za úkol udržet vyrovnané hospodaření i při vzrůstajících mzdových nákladech.

Výsladek hospodaření vysočinských nemocnic (v korunách). Zdroj: Deník