Jihlavu stojí úklid v ulicích, parcích a na travnatých plochách ročně 5,5 milionu korun. Letos se připojila do systému společnosti Nevajgluj, která se snaží omezit množství pohozených nedopalků. „Jihlava dostane za úklid nedopalků cigaret přibližně půl milionu korun ročně. Cílem je zlepšení pořádku na veřejných prostranstvích a ochrana životního prostředí,“ komentovala Lucie Maxová z jihlavského magistrátu.

Teplotu a vlhkost měří automatický přístroj ve výšce dva metry nad zemí, čidlo je neustále ve stínu.
Teplota, vlhkost, srážky: nadšenec z Vysočiny měří počasí pro ČHMÚ. Na zahradě

Každoročně se Jihlava snaží uklízet veškerý nepořádek ve městě a finanční injekci uvítá. „Nesbíráme jen nedopalky, ale také plastové lahve, obaly od jídla, rozbité sklo a podobně. Za finanční příspěvek ve výši půl milionu budeme rádi,“ komentovala vedoucí odboru životního prostředí Katarína Ruschková.