Centrum pro rodinu Vysočina může realizovat program na pomoc osamělým seniorům a doučování dětí. Mobilní hospic provozovaný společností Sdílení z Telče podpoří nová pracovní síla a Oblastní charita v Jihlavě může zakoupit zvukovou aparaturu.

Jednalo se teprve o druhý ročník transparentní možnosti získat finanční prostředky na činnost. „Obě strany, jak dárci, tak obdarovaní se musí výhody Burzy filantropie naučit zúročit ve svůj prospěch,“ podotkl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk. Šek na materiální podporu od Biofarmy Sasov si navíc odnesl jihlavský spolek Děti a stromy, který provozuje dětský lesní klub Hájenka a také telčský spolek Na Větvi, který rovněž provozuje lesní klub.