Po necelém roce provozu byla svolána pracovní skupina, aby se domluvila, co bude 
se zařízením dále. Té se zúčastnili nejen pracovníci Majáku, ale také zástupci městyse a místní základní školy.

„Účastníci pracovní skupiny se shodli, že by bylo velmi přínosné změnit, respektive snížit hranici cílové skupiny a také se zamyslet nad změnou otevírací doby," uvedla Andrea Novotná, koordinátorka služby v nízkoprahovém zařízení.

Na těchto změnách bude pracovní tým v následujících týdnech pracovat a začátkem příštího roku budou změny představeny klientům i široké veřejnosti.

POUČENÍ Z NEZDARŮ

„Musím bohužel přiznat, že některé letní akce se úplně nezdařily, ale na druhou stranu byly přínosem pro naše poučení do příště. Vnímáme, že až nyní, více jak po půl roce poskytování sociální služby, si k nám osoby naší cílové skupiny našly cestičku a hlavně nám začaly důvěřovat. To je pro nás úplně to nejvíc, co si můžeme přát," uvedla Andrea Novotná.

Pracovníci se v Nízkoprahovém zařízení pro děti 
a mládež Maják věnují osobním příběhům jednotlivých klientů. Mimo to se však také snaží vymýšlet nejrůznější aktivizační volnočasové aktivity.

„Pracovníci se snaží službu co nejvíce přiblížit stávajícím i potencionálním klientům. Dále se snaží pracovat na svém vývoji 
i na vývoji samotné služby. A to i proto, že je to služba nová a sbírá zkušenosti," dodala Novotná. V současné době poskytuje toto zařízení, které spadá pod Oblastní charitu Jihlava, lidem ve věku od deseti do 26 let. Otevřeno je denně.